SERVIS ŠTAMPAČA2018-10-24T23:06:31+00:00

    Printeri kao i svi elektromehanički uređaji, podložni su trošenju usled eksploatacije.
Ako želite da Vas dugo služe potrebno im je kvalitetno održavanje i pažljivo korištenje.

    Posebno treba obratiti pažnju i izbegavati nagle promene temperature kao i da ona
bude u optimalnim granicama u prostoriji gde su uređaji postavljeni.

Na osnovu iskustva svrstali smo korisnike naših usluga u tri grupe sa namerom da steknete uvid u najbolji i najjeftiniji način za održavanje Vaših uređaja.

 • U našem servisu imamo mogućnost za popravku većine 
  ( HP, CANON, SAMSUNG, LEXMARK) 
  laserskih, matričnih i termalnih printera.
 • Naše višegodišnje iskustvo i znanje stalno nadograđujemo
  i uspešno primjenjujemo prilikom servisiranja uređaja
  trudeći se da svakom našem korisniku uštedimo novac i vreme.
  
 • Brzom dijagnostikom kvara i velikim lagerom rezervnih delova
  brzo osposobljavamo i stavljamo u funkcionalno stanje većinu uređaja.
 • U slučaju bilo kakvih problema sa printerima možete ih doneti
  kod nas ili pozovite da se dogovorimo oko preuzmanja Vašeg uređaja,
  ako se ne radi o banalnom kvaru koji možemo rešiti na licu mesta.
  
 • Popravke prosečno traju od 1 do 3 dana maksimalno, pod uslovom
  da nije u pitanju neka kompleksnija popravka ili naručivanje delova
  za taj uređaj, što može produžiti servis uređaja i po 10-tak dana.
  
 • Na izvršen rad i naše ugrađene delove dajemo garanciju. 
  O svemu vezanom za servis uređaja (cena, trajanje popravke, garancija)
  trudimo se da blagovremeno obavestimo klijente
  kako bi se mogli prilagoditi nastaloj situaciji.